*

Driver's license普重機考照

課程介紹

台北聯合重機駕訓班,3天結訓,現場考照
普通重機筆試85分及格,路考70分及格
普通重機考照訓練班,術科訓練10堂、學科6堂
普通重機考照訓練班術科
 • 直線平衡駕駛
 • 變換車道
 • 鐵路平交道
 • 交岔路口
 • 斑馬線
 • 二段式轉彎
 • 直角轉彎
 • 全程道路行駛
 • 停車再開
普通重機考照訓練班學科
 • 機車構造
 • 路權
 • 安全駕駛
普通重型機車考照路線暨場地圖
 • A.穩定平衡訓練
 • B.鐵路平交道
 • C.停車再開
 • D.變換車道
 • E.綜合駕駛訓練
*

考照須知

普通重機考照班報考資格
 • 一、須年滿18歲
 • 二、體格檢查須合格
普通重機考照班報名證件
 • 一、身分證正本
 • 二、體格檢查合格之體檢表
 • 三、最近6個月內一吋照片一式3張


普重機新課表

7月July
321106.07.03106.07.05106.07.10圓滿結訓
322106.07.10106.07.12106.07.17圓滿結訓
323106.07.17106.07.19106.07.24圓滿結訓
324106.07.24106.07.26106.07.31請來電洽詢
325106.07.31106.08.02106.08.07預約報名
8月August
326106.08.07106.08.09106.08.14預約報名
327106.08.14106.08.16106.08.21預約報名
328106.08.21106.08.23106.08.28預約報名
329106.08.28106.08.30106.09.04預約報名
9月September
330106.09.04106.09.06106.09.11預約報名
331106.09.11106.09.13106.09.18預約報名
332106.09.18106.09.20106.09.25預約報名
333106.09.25106.09.27106.10.02預約報名
10月October
334106.10.02106.10.04106.10.09預約報名
335106.10.09106.10.11106.10.16預約報名
336106.10.16106.10.18106.10.23預約報名
337106.10.23106.10.25106.10.30預約報名
338106.10.30106.11.01106.11.06預約報名
11月November
339106.11.06106.11.08106.11.13預約報名
340106.11.13106.11.15106.11.20預約報名
341106.11.20106.11.22106.11.27預約報名
342106.11.27106.11.29106.12.04預約報名
12月December
343106.12.04106.12.06106.12.11預約報名
344106.12.11106.12.13106.12.18預約報名
345106.12.18106.12.20106.12.25預約報名
346106.12.25106.12.27107.01.01預約報名